V8 Thunder autot

  • V8 Thunder Camaro 35 000+alv Janel Nurminen 0400 337 330
  • V8 Thunder Camaro 48 000+alv Jari Nurminen 0500 406 280
  • -

Osat / tarvikkeet

  • 350 kaasari kone - Riku Rinne 040 6841323
  • -
  • -

Palvelut / Team paikat